Nieuwe campagne tegen huiselijk geweld

Nieuwe campagne tegen huiselijk geweld

De nieuwe landelijke campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ roept mensen op in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bewustwording en in actie komen is belangrijk. Uit recent onderzoek blijkt…
Samen vormen we een veilig netwerk

Samen vormen we een veilig netwerk

Het nationale meer jaren programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. We moeten met elkaar…