Samen vormen we een veilig netwerk

Samen vormen we een veilig netwerk

Het nationale meer jaren programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ heeft de opdracht om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken. We moeten met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, (potentiële) daders en hun sociale omgeving. Meer over het programma op: www.vng.nl/geweldnergensthuis.